Terugspoelen en vooruitspoelen

Als u de film vooruit of terug wilt spoelen, klikt u op de knop Terugspoelen of Snel vooruitspoelen. De afspeelsnelheid wordt verhoogd als u op de knop klikt.

Corel WinDVD note%20graphic Terugspoelen en vooruitspoelen

Wanneer de vooruitspoelsnelheid op 2x is ingesteld, kunt u de gesproken tekst nog verstaan.

 

 

Terugspoelen en vooruitspoelen