Volume bijstellen

Nadat de film is gestart, kunt u het volume van de WinDVD-speler bijstellen.

  • Als u het volume wilt verhogen, sleept u de volumeregelaar naar rechts of drukt u op [Shift] + [Pijl omhoog] op het toetsenbord.

  • Als u het volume wilt verlagen, sleept u de volumeregelaar naar links of drukt u op [Shift] + [Pijl omlaag] op het toetsenbord.

  • Als u het volume wilt dempen, klikt u op de knop Dempen of drukt u op [M] op het toetsenbord.

 

 

Volume bijstellen