Audio/video-instellingen opgeven

Met Audio/video-instellingen kunt u uw voorkeuren voor audio opgeven, zoals uitvoer, het luidsprekersysteem en het gebruik van een subwoofer, en video-instellingen aanpassen.


Audio/video-instellingen opgeven

1 Klik in het dialoogvenster Instellingen op het tabblad Instellingen voor audio/video.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup Audio/video instellingen opgeven

2 Bij Geavanceerde audiobesturing kunt u het volgende doen:

  • Schakel 0.1 (LFE subwoofer) naar luidsprekers/hoofdtelefoons verzenden in als u het signaal van de subwoofer naar de hoofdluidsprekers of de hoofdtelefoon wilt sturen.

  • Schakel Externe audio inschakelen in om externe apparatuur in uw systeem in te schakelen. De uitvoer van externe audioapparatuur wordt gemengd met uw MIDI- en waveform- audio-uitvoerapparatuur.

  • Schakel Volume-instellingen bewaren in om de laatste volume- instelling te bewaren voor de volgende keer dat u WinDVD start.

3 Voer bij Geavanceerde video-instellingen een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel Hardwarematige decoderingsversnelling gebruiken in om de bijbehorende videotechnologie te tonen (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon of Intel Clear Video).

  • Schakel PAL TruSpeed in om automatisch PAL-snelheidsfouten te corrigeren en de toonhoogte aan te passen.

  • Schakel Vaste breedte/hoogteverhouding in om de breedte/ hoogteverhouding van uw video vast te leggen.

4 Klik op OK.

 

 

Audio/video-instellingen opgeven