Regio-instellingen opgeven

Als u wilt zien voor welke regio een dvd-schijf bestemd is, zoekt u in het midden van de schijf naar een klein, gestandaardiseerd wereldbolpictogram waarop het regionummer staat. Als de schijf in meerdere regio’s kan worden afgespeeld, staan er meerdere nummers op het wereldbolpictogram. Als de schijf geen enkel regionale code heeft, staat er “ALL” gedrukt op het wereldbolpictogram of is er helemaal geen wereldbolpictogram.


De regio-instellingen van het dvd-station wijzigen

1 Klik in het dialoogvenster Instellen op het tabblad Regio.

Corel WinDVD setup region Regio instellingen opgeven

2 Kies een regio en klik op OK.

 

 

Regio-instellingen opgeven