Voorkeuren instellen

Met voorkeurinstellingen kunt u opties voor de algemene functies opgeven.


De voorkeurinstellingen opgeven:

1 Klik in het dialoogvenster Instellingen op het tabblad Voorkeuren.

Corel WinDVD setup preferences Voorkeuren instellen

2 Kies in de vervolgkeuzelijst Automatisch hervatten een van de volgende opties:

  • Altijd vanaf het begin starten: hiermee wordt het afspelen bij het begin van de schijf hervat.

  • Altijd vanaf de laatste positie starten: hiermee wordt het afspelen hervat vanaf het punt waar de schijf is gestopt.

3 Schakel bij Spelervoorkeur de optie Starten in volledig scherm in om de dvd op volledig scherm te starten.

Kies Normaal of Altijd bovenaan om op te geven hoe het videovenster moet worden weergegeven.

4 Kies in Configuratie volledig-schermbeheer een van de volgende opties:

  • Automatisch verbergen: het bedieningspaneel en de hoofdbalk worden automatisch verborgen nadat de muis een bepaalde tijd niet is gebruikt. U kunt aangeven hoeveel seconden moet worden gewacht voordat het bedieningspaneel en de hoofdbalk automatisch worden verborgen.

  • Tonen: het bedieningspaneel en de hoofdbalk worden in de volledig-schermweergave weergegeven.

  • Verbergen: het bedieningspaneel en de hoofdbalk worden niet in de volledig-schermweergave weergegeven.

Schakel Weergave op scherm inschakelen in om bedieningspanelen en andere informatie op het scherm weer te geven. Met weergave op scherm, ook wel bekend als OSD, kunnen gebruikers informatie weergeven of opties selecteren.

5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Menu Taal de standaardmenutaal.

6 Kies in de vervolgkeuzelijst Audiotaal de standaardaudiotaal.

7 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Taal ondertitel de standaardtaal voor ondertiteling.

8 Kies in het vervolgkeuzemenu Ondertitel/CC-stijl de optie Normaal of de optie Transparant.

  • Normaal: ondertiteling wordt in de oorspronkelijke staat weergegeven.

  • Transparant: ondertiteling wordt enigszins doorzichtig weergegeven.

9 Klik op OK.

 

 

Voorkeuren instellen