Belasting van de processor verminderen

Grafische chips met ingebouwde hardwarebewegingscompensatie (HWMC) verlagen de processorbelasting door dvd-softwaredecoders met 20 tot 30%. De kwaliteit van de HWMC varieert per kaart.

Schakel HWMC in en uit om te bepalen of u de beste resultaten krijgt met software of met hardware. U kunt deze instelling wijzigen op het tabblad Weergave van het dialoogvenster Eigenschappen.

WinDVD biedt ondersteuning voor hardwarematige IDCT-codering (Inverse Discrete Cosine Transformation) als IDCT in het grafische systeem is ingebouwd.

Net als bij hardwarematige bewegingscompensatie, vermindert hardwarematige IDCT de belasting van de processor met nog eens 10 tot 15%.

Ga voor meer informatie naar de website van Corel op www.corel.com. U vindt een complete lijst met FAQ’s (veelgestelde vragen) op onze website, evenals een koppeling naar onze technische ondersteuning.

 

 

Belasting van de processor verminderen