Fout – Maken van overlay mislukt

Als er steeds een foutmelding wordt weergegeven omdat het maken van een overlay mislukt, kan dit duiden op een probleem met de resolutie. U moet dan eerst de resolutie terugzetten naar 800×600 en de kleurinstelling op Hoge kleuren zetten.

Dit probleem kan er ook op duiden dat uw videokaart geen hardware-overlayoppervlak gebruikt. Dit oppervlak is nodig voor het weergeven van video en het afspelen van dvd’s met ondersteunde processors.

Als er geen hardware-overlayoppervlak wordt gebruikt, wordt de videokaart te zwaar belast en dat kan gevolgen hebben voor de weergave. Zelfs de snelste processor kan het ontbreken van een hardware-overlayoppervlak niet compenseren.

Videokaarten met een softwarematig overlayoppervlak werken soms niet goed, wat gevolgen heeft voor de weergavekwaliteit.

 

 

Fout – Maken van overlay mislukt