Przechwytywanie obrazów i klipów

Program WinDVD umożliwia przechwytywanie statycznych obrazów lub ruchomych klipów podczas odtwarzania nagrań DVD z plików i płyt.


Aby przechwycić obraz nieruchomy

Ulubione sceny wideo można przechwytywać i używać ich jako tapet na pulpit lub wysyłać do znajomych jako załącznik wiadomości e-mail.

1 Podczas odtwarzania pliku wideo kliknij przycisk Narzędzia i wybierz opcję Przechwyć. Zostanie wyświetlona przeglądarka przechwytywania.

2 Kliknij przycisk Corel WinDVD capture add Przechwytywanie obrazów i klipów, aby przechwycić bieżącą klatkę.

Przechwycony obraz jest domyślnie wyświetlany w przeglądarce przechwytywania, a pliki obrazów są zapisywane jako pliki *.BMP w folderze Dokumenty i ustawienia\[Profil Użytkownika]\Dane aplikacji\Corel\WinDVD\Capture.


Aby usunąć miniaturę przechwyconego obrazu

W przeglądarce przechwytywania zaznacz miniaturę obrazu i kliknij przycisk Corel WinDVD capture delete Przechwytywanie obrazów i klipów. Tylko miniatura zostanie usunięta, plik obrazu pozostanie w folderze Capture.


Aby wysłać przechwycony obraz w wiadomości e-mail

1 W przeglądarce przechwytywania kliknij przycisk Corel WinDVD capture email Przechwytywanie obrazów i klipów.

2 Program WinDVD wygeneruje załącznik, a następnie uruchomi domyślny program poczty elektronicznej.


Aby przechwycić klip wideo przy użyciu funkcji Quick Clip

Program WinDVD umożliwia utworzenie animowanego obrazu z wybranego fragmentu klipu filmowego. Taki animowany obraz można udostępnić znajomym, wysyłając go jako załącznik do wiadomości e-mail. Zaznaczone lokalizacje są zapisane w folderze Dokumenty i ustawienia\[Profil użytkownika]\Dane Aplikacji\Corel\WinDVD\Capture.

1 Podczas odtwarzania pliku wideo kliknij kolejno Narzędzia > Przechwyć. Zostanie otwarta przeglądarka przechwytywania.

2 Po przejściu do fragmentu wideo, który chcesz przechwycić, kliknij przycisk Corel WinDVD quickclip record Przechwytywanie obrazów i klipów. Spowoduje to rozpoczęcie procesu nagrywania.

Uwaga: Maksymalna długość przechwyconego klipu w programie WinDVD wynosi tylko 15 sekund. Gdy nagrywana scena osiągnie limit czasu, nagrywanie automatycznie zatrzyma się, a klip zostanie zapisany w folderze Capture.

3 Kliknij przycisk Corel WinDVD quickclip stoprecord Przechwytywanie obrazów i klipów, aby zatrzymać przechwytywanie klipu.

4 Przechwycone klipy są wyświetlane jako obrazy miniatur w przeglądarce przechwytywania. Aby zobaczyć większy podgląd jednej z miniatur, kliknij ją dwukrotnie.

Przechwycone klipy są domyślnie zapisywane jako pliki *.GIF w folderze Capture katalogu WinDVD.


Aby wysłać wideo Quick Clip w wiadomości e-mail

1 W przeglądarce przechwytywania kliknij przycisk Corel WinDVD capture email Przechwytywanie obrazów i klipów.

2 Program WinDVD wygeneruje załącznik, a następnie uruchomi domyślny program poczty elektronicznej.


Aby skonfigurować ustawienia Quick Clip

1 Kliknij prawym przyciskiem obszar oglądania i wybierz opcję Konfiguracja.

2 Na karcie Sterowanie odtwarzaniem ustaw swoje preferowane opcje w obszarze Ustawienia Quick Clip i kliknij przycisk Zastosuj. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 

 

Przechwytywanie obrazów i klipów