Tworzenie list odtwarzania

W oknie Lista odtwarzania są wyświetlane niestandardowe listy plików multimedialnych dostępnych do odtwarzania. Pliki multimedialne można grupować, na przykład tylko pliki audio lub tylko pliki wideo, i określać preferowaną kolejność odtwarzania. Listy odtwarzania mogą zawierać dowolne typy plików obsługiwanych przez program WinDVD, łącznie z całymi płytami audio lub wideo.

Corel WinDVD open playlist Tworzenie list odtwarzania


Aby utworzyć listę odtwarzania

1 W głównym oknie programu WinDVD kliknij przycisk Otwórz i wybierz opcję Plik. Zostanie wyświetlony panel Otwórz.

2 Kliknij przycisk Corel WinDVD playlist add Tworzenie list odtwarzania, aby dodać nową listę odtwarzania w bieżącym folderze. Listy odtwarzania są porządkowane według numerów: Listaodtwarzania_001, Listaodtwarzania_002, Listaodtwarzania_003 itd. Kliknij prawym przyciskiem myszy listę odtwarzania, aby zmienić jej nazwę.


Aby utworzyć tymczasową listę odtwarzania

Przeciągnięcie i upuszczenie plików w obszarze oglądania spowoduje utworzenie z nich tymczasowej listy odtwarzania. Kliknij prawym przyciskiem myszy tymczasową listę odtwarzania, aby ją otworzyć lub usunąć. Tymczasowa lista odtwarzania jest czyszczona po zamknięciu programu WinDVD.


Aby edytować listę odtwarzania

Pliki z jednej listy odtwarzania można kopiować i wklejać do drugiej lub dodawać i usuwać elementy na liście odtwarzania, klikając prawym przyciskiem panel Lista odtwarzania i wybierając opcję. Program WinDVD automatycznie zapisze zmiany.

Można także kopiować i wklejać pliki pomiędzy listą tymczasową i istniejącymi listami odtwarzania.


Aby uruchomić odtwarzanie listy odtwarzania

Kliknij dwukrotnie na liście odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie. Wyświetlanie panelu Lista odtwarzania umożliwia przechowywanie zbiorów ulubionych plików audio i wideo, zawsze łatwo dostępnych bez zapamiętywania ich lokalizacji.

Kliknij dwukrotnie pozycję na liście odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie.

Aktywna w danym momencie lista odtwarzania jest podświetlona. Kliknij prawym przyciskiem myszy listę odtwarzania, aby ją usunąć albo zmienić jej nazwę.


Aby zapisać listę odtwarzania

Utworzone listy odtwarzania można zapisywać na dysku twardym w komputerze. Domyślnie program WinDVD zapisuje listy odtwarzania jako pliki *.PLF. Domyślny folder zapisywania listy odtwarzania to Dokumenty i ustawienia\[Profil Użytkownika]\Corel\WinDVD.

 

 

Tworzenie list odtwarzania