Tworzenie zakładek

Zakładki służą do oznaczania ulubionych scen w filmie w celu łatwiejszego dostępu w przyszłości. Program WinDVD pozwala na ustawienie maksymalnie 300 zakładek w każdym filmie. Zakładki można dodawać podczas oglądania filmów z płyt DVD-Video, DVD+VR, DVD-VR.


Aby utworzyć zakładkę

Podczas odtwarzania pliku wideo kliknij przycisk Narzędzia > Zakładki. Zostanie wyświetlona przeglądarka zakładek.

Corel WinDVD bookmark panel Tworzenie zakładek

Po znalezieniu sceny, którą chcesz oznaczyć zakładką, kliknij przycisk Corel WinDVD bookmark add Tworzenie zakładek, aby dodać zakładkę.

Domyślnie zakładka jest wyświetlana jako miniatura w przeglądarce zakładek. Zaznaczone lokalizacje są zapisane w lokalizacji Dokumenty i ustawienia\[Profil użytkownika]\Dane Aplikacji\Corel\WinDVD\Bookmark. Nazwa pliku zakładki zawiera nazwę tytułu i numeryczny kod czasu (np. TT01Ch10 00:15.31).

Aby automatycznie ustawić zakładki na początku każdego rozdziału, kliknij przycisk Corel WinDVD bookmark chapters Tworzenie zakładek.


Aby wyświetlić zakładkę

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie miniaturę zakładki na panelu zakładek.

  • Kliknij prawym przyciskiem obszar oglądania, kliknij Zakładka > Przeglądarka zakładek i wybierz miniaturę zakładki.


Aby zapisać lub wyeksportować zakładkę

Utworzone zakładki można zapisywać na dysku twardym w komputerze. Domyślnie program WinDVD automatycznie zapisuje zakładki jako pliki *.XML.

Aby zapisać zakładkę, kliknij przycisk Corel WinDVD bookmark export Tworzenie zakładek w przeglądarce zakładek, wpisz nazwę zakładki, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


Aby zaimportować zakładkę

Zakładki ustawione w filmach można otwierać, klikając przycisk Corel WinDVD bookmark import Tworzenie zakładek w przeglądarce zakładek.


Aby usunąć miniaturę zakładki

W przeglądarce zakładek wybierz miniaturę obrazu i kliknij przycisk Corel WinDVD bookmark delete Tworzenie zakładek. Tylko miniatura zostanie usunięta, plik zakładki pozostanie w folderze Zakładki.

Wyświetlanie miniatur zakładek tytułów płyt VR

Program WinDVD obsługuje odtwarzanie płyt w formacie VR, który umożliwia edytowanie filmów DVD w razie potrzeby. Jeśli włożono płytę DVD+VR lub DVD-VR, kliknij przycisk Corel WinDVD bookmark chapters Tworzenie zakładek w celu wyświetlenia miniatury zakładki Utwór. Kliknij ten przycisk ponownie, aby wyświetlić miniaturę zakładki Rozdział dla bieżącego utworu. Kliknij miniaturę, aby ją wyświetlić.

 

 

Tworzenie zakładek