Konfigurowanie programu WinDVD

Funkcje programu WinDVD można konfigurować odpowiednio do swoich preferencji. Można na przykład określać położenie plików multimedialnych na komputerze, dodawać lub usuwać dodatki, określać poziom poufności i opcje zabezpieczeń oraz określać jakość dźwięku plików audio odtwarzanych z płyt CD i DVD.

Aby uzyskać dostęp do konfiguracji programu WinDVD, kliknij prawym przyciskiem obszar oglądania i wybierz opcję Konfiguracja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja.

W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące konfigurowania programu WinDVD. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w poszczególnych wersjach programu WinDVD. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej firmy Corel pod adresem www.corel.com.

W tej sekcji znajdują się następujące tematy:

 

 

Konfigurowanie programu WinDVD