Konfigurowanie pakietu Mobile Technology Pack

Pakiet Mobile Technology Pack został zoptymalizowany pod kątem współpracy z technologią Intel Centrino Mobile. Program WinDVD optymalizuje ustawienia oszczędzania energii, buforowania i monitorowania stanu naładowania baterii, aby podczas oglądania filmów nie trzeba było martwić się o niespodziewane rozładowanie baterii. Funkcje oszczędzania energii pakietu Mobile Technology Pack dotyczą tylko pracy systemu w trybie zasilania bateryjnego, w szczególności w komputerach typu notebook.


Aby skonfigurować funkcję oszczędzania energii pakietu Mobile Technology Pack

1 W oknie dialogowym Konfiguracja kliknij kartę Mobile Technology Pack.

Corel WinDVD setup mobile%20technology%20pack Konfigurowanie pakietu Mobile Technology Pack

2 Zaznacz pole wyboru Włącz schemat zasilania WinDVD dla komputerów przenośnych, aby włączyć funkcje oszczędzania energii pakietu Mobile Technology Pack i zmaksymalizować czas działania baterii podczas korzystania z programu WinDVD na notebooku.

3 Kliknij przycisk Pokaż ustawienia zasilania komputerów przenośnych, aby wyświetlić i dostosować opcje schematu zasilania.

4 Zaznacz pole wyboru Włącz optymalizację zasilania w komputerach przenośnych, aby włączyć optymalizacje pamięci systemowej w celu zredukowania poboru energii.

5 W menu rozwijanym Wykorzystanie pamięci systemowej wybierz jeden z wielu trybów oszczędzania energii:

  • Agresywnie: Oferuje najwyższy poziom oszczędności energii, może jednak obniżać wydajność innych aplikacji używanych w tym samym czasie.

  • Średnio: Oferuje średni poziom oszczędności energii. Nie wpływa znacząco na inne aplikacje.

  • Zachowawczo: Oferuje najniższy poziom oszczędności energii, ale zapewnia najwyższą elastyczność w zakresie uruchamiania nowych aplikacji.

6 W obszarze Minimalny poziom baterii umożliwiający odtwarzanie ustaw suwak w pozycji określającej minimalny poziom naładowania baterii. To ustawienie zapobiega nieoczekiwanemu wyłączeniu laptopa podczas odtwarzania filmu. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie ustawiony poziom, program WinDVD zostanie zamknięty automatycznie i można będzie w dalszym ciągu korzystać z innych aplikacji.

7 Kliknij przycisk OK.

 

 

Konfigurowanie pakietu Mobile Technology Pack