Konfigurowanie preferencji

Na karcie Preferencje dostępne są opcje dotyczące funkcji ogólnych.


Aby skonfigurować ustawienia na karcie Preferencje

1 W oknie dialogowym Konfiguracja kliknij kartę Preferencje.

Corel WinDVD setup preferences Konfigurowanie preferencji

2 W menu rozwijanym Automatyczne wznawianie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zawsze zaczynaj od początku: Wznawia odtwarzanie od początku płyty.

  • Zawsze zaczynaj od ostatniej pozycji: Wznawia odtwarzanie w momencie, w którym płyta została zatrzymana.

3 W obszarze Preferencje odtwarzacza zaznacz pole wyboru Uruchom w trybie pełnoekranowym, aby rozpocząć odtwarzanie DVD w trybie pełnoekranowym.

Wybierz Normalny lub Zawsze na wierzchu, aby ustawić zachowanie okna wideo na ekranie.

4 W obszarze Konfiguracja sterowania w trybie pełnoekranowym wybierz jedną z następujących opcji:

  • Automatyczne ukrywanie: Automatycznie ukrywa panel odtwarzacza i pasek napisów po okresie braku aktywności myszy. Można określić liczbę sekund, po której panel odtwarzacza i pasek napisów są automatycznie ukrywane.

  • Pokaż: Wyświetla panel odtwarzacza i pasek napisów w trybie pełnego ekranu.

  • Ukryj: Nie wyświetla panelu odtwarzacza i paska napisów w trybie pełnego ekranu.

Zaznacz Włącz menu ekranowe, aby wyświetlać na ekranie panele sterujące i inne informacje. Menu ekranowe, znane także pod skrótem OSD (On Screen Display) pozwala użytkownikom na wyświetlanie informacji i wybór opcji.

5 W menu rozwijanym Język menu wybierz domyślny język menu.

6 W menu rozwijanym Język dźwięku wybierz domyślny język ścieżki dźwiękowej filmu.

7 W menu rozwijanym Język napisów wybierz domyślny język napisów dialogowych.

8 W menu rozwijanym Styl napisów/napisów pomocniczych wybierz opcję Normalne lub Przezroczyste.

  • Normalne: Napisy zostaną wyświetlone w ich oryginalnym stanie.

  • Przezroczyste: Zostaną wyświetlone lekko przezroczyste napisy.

9 Kliknij przycisk OK.

 

 

Konfigurowanie preferencji