Konfigurowanie sterowania odtwarzaniem

Ustawienia na karcie Sterowanie odtwarzaniem zapewniają kontrolę nad odtwarzaniem i przechwytywaniem. Obejmują one także opcje kontroli rodzicielskiej, które uniemożliwiają nieuprawnionym użytkownikom, na przykład dzieciom i młodzieży, oglądanie filmów zaliczonych do określonych kategorii wiekowych. Na tej karcie można również włączyć funkcję Languagemate, która pozwala uczyć się nowego języka poprzez powtarzanie.


Aby skonfigurować ustawienia na karcie Sterowanie odtwarzaniem

1 W oknie dialogowym Konfiguracja kliknij kartę Sterowanie odtwarzaniem.

Corel WinDVD setup playback%20control Konfigurowanie sterowania odtwarzaniem

2 W obszarze Konfiguracja zakładek/przechwytywania wybierz folder docelowy zakładek/przechwyconych obrazów i klipów filmowych.

3 W obszarze Konfiguracja skoków czasowych określ w sekundach czas natychmiastowej powtórki oraz długość skoku funkcji przesuwania do przodu. Wartości domyślne w polach Czas natychmiastowego powtarzania i Przesuń do przodu to odpowiednio 5 i 30 sekund.

4 Kliknij przycisk Ustaw hasło, aby ustawić ograniczenia w ramach kontroli rodzicielskiej dla filmu DVD w wyższej kategorii wiekowej niż określona opcją Ustaw kategorię.

5 Kliknij przycisk Ustaw kategorię, aby ustawić maksymalną kategorię wiekową (np. Wszystkie kategorie, G, PG, PG-13, R lub NC-17) filmów, które można odtwarzać w programie WinDVD.

6 W obszarze Ustawienia Quick Clip ustaw następujące opcje:

  • W menu rozwijanym Rozmiar przechwytywania wybierz domyślny rozmiar obrazu dla przechwytywanych klipów.

  • Przesuń suwak Interwał, aby dostosować domyślny czas między każdą przechwyconą klatką klipu.

  • Przesuń suwak Prędkość odtwarzania, aby dostosować domyślną prędkość klipu.

7 Zaznacz pole wyboru Włącz funkcję Languagemate, aby włączyć LanguageMate™, funkcję WinDVD, która umożliwia uczenie się nowego języka podczas odtwarzania.

 

 

Konfigurowanie sterowania odtwarzaniem