Konfigurowanie ustawień regionu

Standardowa ikona globu na płycie DVD wskazuje numer regionu, dla którego jest przeznaczona ta płyta. Jeśli płyta może być odtwarzana w kilku regionach, na ikonie globu będą widoczne odpowiednie numery regionów. Jeśli płyta nie ma żadnych kodów regionów, na ikonie będzie napis „ALL” (Wszystkie) lub na płycie nie będzie tej ikony.


Aby zmienić ustawienie regionu w napędzie DVD

1 W oknie dialogowym Konfiguracja kliknij kartę Region.

Corel WinDVD setup region Konfigurowanie ustawień regionu

2 Wybierz region i kliknij przycisk OK.

 

 

Konfigurowanie ustawień regionu