Ustawienia na karcie Konfiguracja Audio/Wideo

Ustawienia na karcie Konfiguracja Audio/Wideo umożliwiają określenie swoich preferencji w zakresie odtwarzania dźwięku, takich jak wyjście, konfiguracja głośników i sterowanie głośnikiem niskotonowym (subwoofer), a także regulację ustawień dotyczących obrazu wideo.


Aby skonfigurować ustawienia na karcie Konfiguracja Audio/Wideo

1 W oknie dialogowym Konfiguracja kliknij kartę Konfiguracja Audio/Wideo.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup Ustawienia na karcie Konfiguracja Audio/Wideo

2 W obszarze Zaawansowane sterowanie dźwiękiem można wykonać dowolne z poniższych zadań:

  • Zaznacz Wyślij sygnał 0.1 (subwoofer LFE) do głośników/ słuchawek, aby wysłać sygnał subwoofera do głośników głównych lub na słuchawki.

  • Zaznacz opcję Włącz audio ze źródła Auxiliary, aby włączyć zewnętrzne urządzenia audio dostępne w systemie. Sygnał wyjściowy z zewnętrznych urządzeń audio jest miksowany z sygnałem wyjściowym audio ze źródeł MIDI i WAV.

  • Wybierz Zapamiętaj ustawienie głośności, aby zachować ostatnie ustawienie głośności przy następnym uruchomieniu WinDVD.

3 W obszarze Zaawansowane sterowanie obrazem wideo wykonaj dowolne z poniższych zadań:

  • Zaznacz pole wyboru Użyj sprzętowej akceleracji dekodowania, aby wyświetlić odpowiednią technologię wideo (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon lub Intel Clear Video.

  • Zaznacz pole wyboru PAL TruSpeed, aby automatycznie korygować błędy szybkości w systemie PAL i regulować wysokość dźwięku.

  • Zaznacz pole wyboru Stałe proporcje, aby ustalić proporcje wyświetlanego obrazu wideo.

4 Kliknij przycisk OK.

 

 

Ustawienia na karcie Konfiguracja Audio/Wideo