Wyświetlanie informacji

Na karcie Informacje są wyświetlane bieżące informacje o systemie i ustawieniach. Mogą one być pomocne podczas rozwiązywania problemów lub uzyskiwania pomocy technicznej.


Aby wyświetlić Informacje

1 W oknie dialogowym Konfiguracja kliknij kartę Informacje.

Corel WinDVD setup information Wyświetlanie informacji

2 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć.

 

 

Wyświetlanie informacji