Nauka języka z użyciem funkcji LanguageMate

Funkcja LanguageMate™ pozwala na naukę nowego języka przez powtarzanie. Działa ona podobnie do funkcji powtarzania fragmentu A/B i pozwala na odtwarzanie wybranego fragmentu w pętli przez określony czas.

Jeśli wybrano ustawienie Włącz funkcję Languagemate na karcie Sterowanie odtwarzaniem w oknie Konfiguracja, kliknij prawym przyciskiem obszar oglądania i kliknij polecenie Powtórz a następnie wybierz pozycję Languagemate, aby włączyć tę funkcję.

Można także wybrać odpowiedni czas powtarzania w pętli. Wybierz ustawienie Languagemate 6 Sek., Languagemate 12 Sek. lub Languagemate 18 Sek., również w menu podręcznym.

Odtwarzanie będzie powtarzane, dopóki z menu nie zostanie wybrane polecenie Bez powtarzania.

 

 

Nauka języka z użyciem funkcji LanguageMate