Odtwarzanie folderów

Aby wybrać folder wideo, kliknij Otwórz > Folder. Kliknij napęd, na którym zapisany jest obraz dysku lub folder DVD, wybierz folder zawierający wideo, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Ta funkcja jest przeznaczona głównie dla obrazów płyt DVD oraz innych płyt skopiowanych na komputer.

Odtwarzanie bezpośrednio z urządzenia

Program WinDVD obsługuje także odtwarzanie bezpośrednio z urządzenia, co pozwala odtwarzać nagrane wideo z kamery cyfrowej, bez wcześniejszego kopiowania na komputer.

Aby odtwarzać wideo bezpośrednio z urządzenia, połącz swoją kamerę cyfrową z komputerem, wybierz napęd kamery wideo, a następnie otwórz folder, tak jak każdy inny folder obrazu płyty.

Corel WinDVD note%20graphic Odtwarzanie folderów

Format nagranego wideo musi być obsługiwany przez program WinDVD, aby odtwarzać je bezpośrednio z urządzenia.

 

 

Odtwarzanie folderów