Odtwarzanie plików z listy odtwarzania komputera lub sieci

Oprócz odtwarzania płyt wideo i audio, programu WinDVD można także używać do odtwarzania plików wideo i audio zapisanych na dysku twardym, nośniku optycznym lub w sieci.

Aby otworzyć plik wideo lub audio, kliknij przycisk Otwórz i wybierz opcję Plik. Wskaż określony plik do odtworzenia na dysku twardym, nośniku optycznym lub komputerze podłączonym do sieci.

Obsługiwane formaty plików

Multimedia
Format pliku
Wideo
MP2*
Pliki wideo
MPG, MPEG, AVI, DAT, VOB, H.264*, AVC, VC1*, MPEG-2 HD*
Quick Time
MOV, QT*, MP4
Pliki 3GPP
3GP, 3GPP*, 3G2
Pliki Windows Media
ASF*, WMV*, WMA, DVR-MS
Audio
MP3*, pliki Audio CD

Corel WinDVD note%20graphic Odtwarzanie plików z listy odtwarzania komputera lub sieci

* Format może nie być obsługiwany w niektórych wersjach programu WinDVD.

Odtwarzanie plików HD (High Definition)

Program WinDVD obsługuje odtwarzanie plików wideo High Definition (HD). W programie WinDVD można odtwarzać pliki MPEG-2 HD (strumień transportu, strumień programu i strumień elementarny) z rozdzielczością 720p lub 1080i.

Aby pły
nnie odtwarzać pliki HD na komputerze, konieczne jest spełnienie zalecanych wymagań systemowych.

Obsługiwane pliki
Opis
H.264
Program WinDVD obsługuje format H.264, który wykorzystuje technologię kompresji nowej generacji w standardzie MPEG-4, znaną także jako MPEG-4 Part 10. Format H.264 może osiągać jakość odpowiadającą najlepszej możliwej jakości dla formatu MPEG-2 z szybkością transmisji danych nawet o połowę mniejszą. Format H.264 zapewnia także doskonałą jakość wideo.
VC-1
Program WinDVD obsługuje kodek VC-1, który jest zoptymalizowany pod kątem nadzwyczajnej jakości odtwarzania we wszystkich systemach. Format VC-1 może być dekodowany dwukrotnie szybciej niż format H.264.
QuickTime
W programie WinDVD można także oglądać pliki QuickTime lub dowolne inne pliki wideo zapisane na dysku twardym komputera.

Uwaga: Domyślnie oprogramowanie QuickTime zostanie zainstalowane podczas instalacji programu WinDVD. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu WinDVD.
WMV-HD
Pliki w formacie WMV-HD (Windows Media Video High Definition) charakteryzują się ostrzejszym i wyraźniejszym obrazem przeznaczonym w szczególności do wyświetlania w trybie szerokoekranowym.

Corel WinDVD note%20graphic Odtwarzanie plików z listy odtwarzania komputera lub sieci

Odtwarzanie wideo wysokiej rozdzielczości (HD) może nie być obsługiwane w niektórych wersjach programu WinDVD.

Odtwarzanie z sieci UPnP

Program WinDVD jest odtwarzaczem DVD zgodnym ze standardem UPnP, to znaczy może odtwarzać pliki wideo i audio przesyłane strumieniowo bezpośrednio z urządzenia transmitującego, niezależnie od jego lokalizacji w sieci. Protokół UPnP (Universal Plug and Play) służy do automatycznego wykrywania zawartości i usług takich jak odtwarzacz DVD lub MP3 w domowej sieci UPnP.


Aby otworzyć plik multimedialny UPnP

1 W głównym oknie programu WinDVD kliknij przycisk Otwórz i wybierz opcję Plik.

2 Wskaż serwer UPnP, na którym przechowywany jest plik do odtworzenia.

Uwaga: Program WinDVD automatycznie wykrywa serwery UPnP w sieci lokalnej.

3 Wybierz plik multimedialny, a program WinDVD automatycznie rozpocznie odtwarzanie wybranego pliku.

Corel WinDVD note%20graphic Odtwarzanie plików z listy odtwarzania komputera lub sieci

Niektóre funkcje mogą być niedostępne w poszczególnych wersjach programu WinDVD.

 

 

Odtwarzanie plików z listy odtwarzania komputera lub sieci