Odtwarzanie płyty z filmem

Program WinDVD jest uruchamiany automatycznie po włożeniu płyty z filmem do domyślnego napędu optycznego.

Można także w programie kliknąć kolejno Otwórz > Napęd optyczny i wybrać napęd, w którym znajduje się płyta.

Aby ręcznie rozpocząć odtwarzanie utworu, kliknij przycisk Odtwarzaj lub naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Aby wstrzymać odtwarzanie, kliknij przycisk Pauza na Panelu odtwarzacza lub naciśnij klawisz spacji na klawiaturze. Aby wznowić odtwarzanie, kliknij przycisk Odtwarzaj lub ponownie naciśnij klawisz spacji.

 

 

Odtwarzanie płyty z filmem