Regulacja głośności

Po rozpoczęciu odtwarzania filmu można ustawić odpowiedni poziom głośności w odtwarzaczu WinDVD.

  • Aby zwiększyć głośność, przeciągnij suwak głośności w prawo lub naciśnij kombinację klawiszy [Shift]+[Strzałka w górę] na klawiaturze.

  • Aby zmniejszyć głośność, przeciągnij suwak głośności w lewo lub naciśnij kombinację klawiszy [Shift]+[Strzałka w dół] na klawiaturze.

  • Aby wyciszyć dźwięk, kliknij przycisk Wycisz lub naciśnij klawisz [M] na klawiaturze.

 

 

Regulacja głośno[ci