Wyświetlanie filmu w trybie pełnoekranowym

Kliknij dwukrotnie obszar oglądania lub naciśnij klawisz [Esc], aby przełączyć do trybu pełnoekranowego.

W trybie pełnoekranowym kliknięcie obszaru oglądania spowoduje wyświetlenie paska napisów i panelu odtwarzacza. Dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawisza [Esc] przywróci poprzednią wielkość okna.

Wielkość okna programu WinDVD można zmieniać ręcznie, klikając i przeciągając jego krawędzie.

Powiększanie i panoramowanie

Naciśnij klawisz [Ctrl] + [+] na klawiaturze, aby powiększyć do 150%, dwukrotnie, aby powiększyć do 200% i jeszcze raz, aby powiększyć do 300%. Naciśnij klawisz [Ctrl] + [-] na klawiaturze, aby pomniejszyć obraz. Użyj wskaźnika myszy, aby panoramować obraz i przesunąć obszar oglądania podczas powiększania obrazu.

Corel WinDVD tip%20graphic Wyświetlanie filmu w trybie pełnoekranowym

Aby zawsze rozpoczynać odtwarzanie filmu w trybie pełnoekranowym, należy w oknie dialogowym Konfiguracja włączyć opcję Uruchom w trybie pełnoekranowym.

Ukrywanie panelu odtwarzacza i paska napisów

Kliknij obszar oglądania, aby wyświetlić/ukryć panel odtwarzacza i pasek napisów. Ukrycie tych elementów umożliwia niezakłócone oglądanie filmu w trybie pełnoekranowym. Można także „odbić” wskaźnik myszy od góry lub dołu ekranu, aby wyświetlić ukryte panele.

Aby automatycznie ukrywać panel odtwarzacza i pasek napisów po okresie braku aktywności myszy, włącz opcję Automatyczne ukrywanie w oknie dialogowym Konfiguracja.

 

 

Wyświetlanie filmu w trybie pełnoekranowym