Zmiana rozdziałów

Aby przejść do innego rozdziału, kliknij przycisk Następny rozdział lub Poprzedni rozdział.

Można także wykonać następujące czynności:

  • Naciśnij klawisz [Page Up] na klawiaturze, aby przejść do następnego rozdziału.

  • Naciśnij klawisz [Page Down] na klawiaturze, aby przejść do poprzedniego rozdziału.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar oglądania, aby wyświetlić menu Rozdział.

 

 

Zmiana rozdziałów