Podstawy interfejsu

Główne okno programu WinDVD zawiera pasek napisów, który służy do dopasowania opcji, obszar oglądania, na którym wyświetlany jest obraz wideo oraz panel odtwarzacza, umożliwiający sterowanie odtwarzaniem.

Corel WinDVD main window Podstawy interfejsu

W tej sekcji znajdują się następujące tematy:

 

 

Podstawy interfejsu