Panel odtwarzacza

Przyciski poleceń dotyczące odtwarzania znajdują się na panelu odtwarzacza.

Corel WinDVD player panel Panel odtwarzacza

Ikona
Funkcja
Opis

Corel WinDVD pp audio Panel odtwarzacza

Audio
Wskazuje używaną technologię kodowania dźwięku, taką jak PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS lub DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Panel odtwarzacza

Typ nośnika
Wskazuje bieżący typ nośnika, na przykład DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, Audio CD, Karaoke lub MP3.

Corel WinDVD pp volume Panel odtwarzacza

Regulacja głośności
Przesuń suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność odtwarzania. Kliknij ikonę głośnika, aby wyciszyć dźwięk.

Corel WinDVD pp stop Panel odtwarzacza

Zatrzymaj
Kliknij, aby zatrzymać odtwarzanie multimediów.

Corel WinDVD pp rewind Panel odtwarzacza

Przewiń do tyłu
Kliknij, aby przewinąć do tyłu. Domyślna szybkość przewijania do tyłu wynosi 1x. Można ją zmienić na następujące wartości: 2x, 4x, 8x, 20x lub 60x.

Corel WinDVD pp previous Panel odtwarzacza

Poprzedni rozdział
Kliknij, aby przeskoczyć na początek poprzedniego rozdziału.
Corel WinDVD pp play Panel odtwarzacza

Corel WinDVD pp pause Panel odtwarzacza

Odtwarzanie/Pauza
Kliknij, aby uruchomić/wstrzymać odtwarzanie wideo.

Gdy wideo jest odtwarzane w pętli (przy użyciu funkcji Powtórz A-B lub Languagemate), kliknięcie przycisku Odtwarzanie/Pauza wznawia odtwarzanie w trybie normalnym.

Corel WinDVD pp next Panel odtwarzacza

Następny rozdział
Kliknij , aby przeskoczyć na początek następnego rozdziału.

Corel WinDVD pp fastforward Panel odtwarzacza

Przewiń do przodu
Kliknij, aby przewinąć do przodu. Domyślna szybkość przewijania do przodu wynosi 2x. Można ją zmienić na następujące wartości: 4x, 8x, 20x lub 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Panel odtwarzacza

Pełny ekran/Przywróć
Wyświetla okno w trybie pełnoekranowym. / Przywraca poprzednią wielkość okna.

Corel WinDVD pp elapsedtime Panel odtwarzacza

Czas od początku
Wskazuje godziny:minuty:sekundy od początku odtwarzania filmu.

Corel WinDVD note%20graphic Panel odtwarzacza

Gdy odtwarzana płyta lub plik nie obsługują funkcji opisanych w powyższej tabeli, odpowiednie przyciski sterujące będą wyszarzone.

Menu podręczne

Menu podręczne programu WinDVD to menu rozwijane po kliknięciu obszaru oglądania prawym przyciskiem myszy.

W menu podręcznym dostępnych jest kilka opcji sterujących odtwarzaniem wideo i audio. Nie zawsze wszystkie opcje są dostępne; opcje niedostępne są wyszarzone. Skierowane w prawo strzałki obok opcji menu wskazują, że dostępne jest podmenu. Przesuń wskaźnik myszy nad strzałkę przycisku, aby rozwinąć podmenu.

Corel WinDVD rightclick menu Panel odtwarzacza

 

 

Panel odtwarzacza