Nierównomierne odtwarzanie wideo

Jeśli odtwarzanie filmu odbywa się nierównomiernie, sprawdź, czy używany sprzęt spełnia co najmniej minimalne wymagania stawiane przez program WinDVD. Jeśli tak, problem może być spowodowany ustawieniem trybu DMA. Przed uruchomieniem programu WinDVD sprawdź, czy tryb DMA dla napędu DVD-ROM jest włączony. Następująca procedura włączy DMA w systemie Windows Vista®.


Aby włączyć tryb DMA

1 W menu Start kliknij pozycję Panel sterowania i dwukrotnie kliknij ikonę System i konserwacja.

2 Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

3 Dwukrotnie kliknij Kontrolery IDE ATA/ATAPI lub kliknij znak plus obok nich, aby je rozwinąć.

4 Kliknij prawym przyciskiem na Pomocniczy kanał IDE i wybierz Właściwości.

5 Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Włącz DMA w obszarze Właściwości urządzenia.

6 Kliknij przycisk OK.

Jeśli pole wyboru DMA nie jest dostępne, być może używana płyta główna nie obsługuje trybu DMA lub potrzebny jest nowy zestaw sterowników płyty głównej.

Sprawdź typ używanej płyty głównej i poszukaj w witrynie internetowej producenta zaktualizowanego sterownika do obsługi chipsetu płyty. Poniżej wymieniono witryny internetowe niektórych najważniejszych producentów chipsetów:

 

 

Nierównomierne odtwarzanie wideo