Skróty klawiaturowe

Klawisz
Działanie
Ctrl+A
Wybór dźwięku
Ctrl+B
Powtórka
E
Wysuń
F
Przewiń do przodu
G
Wybór kąta widzenia
I
Panoramowanie
K
Zakładka
L
Otwórz listę odtwarzania
M
Wycisz/Przywróć dźwięk
Ctrl+M
Menu główne
N
Krok
O
Otwórz Preferencje
P
Przechwyć
Ctrl+Q
Przesuń do przodu
R
Przewiń do tyłu
S
Wybór napisów
T
Wybór utworu
X
Zakończ
Esc
Przełączanie między pełnym ekranem i oknem
F1
Otwórz plik Pomocy
Ctrl + +
Powiększ
Ctrl + -
Pomniejsz
Shift++
Zwiększ jasność
Shift + strzałka w dół
Zmniejsz głośność
Shift + strzałka w górę
Zwiększ głośność
-
Zmniejsz jasność

Corel WinDVD shortcuts left Skróty klawiaturowe

Lewy

Corel WinDVD shortcuts right Skróty klawiaturowe

Prawy

Corel WinDVD shortcuts up Skróty klawiaturowe

W górę

Corel WinDVD shortcuts down Skróty klawiaturowe

W dół
PgDn
Następny rozdział
PgUp
Poprzedni rozdział
Spacja
Odtwarzanie/Pauza
Enter
Wybierz
End
Zatrzymaj
1-0
Przejdź do rozdziału N

 

 

Skróty klawiaturowe