Ulepszanie jakości dźwięku i wideo

Menu Ulepszenia umożliwia dostosowywanie preferencji podczas oglądania ulubionych wideo oraz natychmiastowe zastosowanie wybranych efektów.

Urządzenie odtwarzania, DSP i Efekt audio to menu do wyjątkowych funkcji i cech dźwięku. Udostępniają one funkcje pozwalające na wybór źródła dźwięku, technologii, korektora graficznego, efektów DSP, środowiska odsłuchu oraz jakości dźwięku odpowiednich dla zawartości DVD.

Kolor, Ulepszenia wideo, All2HD oraz Rozciągnij czas dostosowują właściwości koloru, dodają specjalne efekty, ustawiają rozmiar i właściwości monitora oraz włączają funkcję rozciągania w czasie. Wszystkie te funkcje są dostępne podczas odtwarzania i można natychmiast zobaczyć zastosowane efekty.

Aby uruchomić menu Ulepszenia, kliknij przycisk Narzędzia na pasku napisów i wybierz opcję Ulepszenia.

W tej sekcji znajdują się następujące tematy:

Corel WinDVD note%20graphic Ulepszanie jakości dzwięku i wideo

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne, jeżeli w oknie dialogowym Konfiguracja zaznaczono opcję Użyj sprzętowej akceleracji dekodowania.

Niektóre funkcje mogą być niedostępne w poszczególnych wersjach programu WinDVD.

 

 

Ulepszanie jakości dzwięku i wideo