Używanie funkcji Rozciąganie w czasie

Funkcja rozciągania w czasie umożliwia modyfikowanie szybkości odtwarzania w zakresie od połowy szybkości standardowej do podwójnej szybkości standardowej bez utraty dźwięku stereo i zniekształcenia dźwięku. Jest to użyteczna cecha, która umożliwia dostosowanie całkowitego czasu odtwarzania do swoich potrzeb. Aby obejrzeć wideo w czasie krótszym niż rzeczywista długość tego materiału, można użyć funkcji rozciągania w czasie, co przyspiesza odtwarzanie.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch Używanie funkcji Rozciąganie w czasie


Aby skonfigurować ustawienia funkcji Rozciąganie w czasie

1 Kliknij przycisk Wolno lub Szybko, aby spowolnić lub przyspieszyć odtwarzanie. Do płynnego sterowania szybkością odtwarzania można także użyć suwaka umieszczonego poniżej przycisków.

Szybkość odtwarzania będzie wyświetlana w polu Szybkość odtwarzania. Aby uniknąć zniekształcenia dźwięku podczas odtwarzania, minimalna i maksymalna szybkość odtwarzania są ograniczone w zakresie od 0,5x do 2x.

W polu Pozostały czas jest wyświetlany czas pozostały do zakończenia wideo.

2 Naciśnij przycisk Domyślne, aby wprowadzić godzinę, o której chcesz zakończyć oglądanie bieżącego klipu filmowego (uwzględniając bieżące ustawienie czasu na komputerze).

3 Zaznacz opcję Łączny czas filmu, aby wprowadzić czas, w którym odtwarzanie filmu powinno zostać zakończone.

Aby przywrócić ustawienia domyślne, kliknij przycisk Resetuj.

 

 

Używanie funkcji Rozciąganie w czasie