Zaawansowane ustawienia dźwięku

Dla użytkowników oczekujących wyjątkowej elastyczności program WinDVD udostępnia opcje dodatkowe na karcie Konfiguracja Audio/Wideo w oknie dialogowym Konfiguracja. Patrz sekcja Ustawienia na karcie Konfiguracja Audio/Wideo.

Wyślij sygnał 0.1 (subwoofer LFE) do głośników/słuchawek

Ta funkcja zapobiega utracie efektów niskoczęstotliwościowych (Low Frequency Effects – LFE; subwoofer lub kanał 0.1) ze źródeł Dolby Digital w systemach, w których nie ma zainstalowanego subwoofera.

Zaznacz pole wyboru Wyślij sygnał 0.1 (subwoofer LFE) do głośników/słuchawek, aby wysłać sygnał subwoofera do przednich głośników z prawej i lewej strony (lub na słuchawki). Po włączeniu przekierowania LFE WinDVD wysyła sygnał efektów niskich częstotliwości w równych proporcjach do głośników głównych lub na słuchawki. Ta funkcja zapewnia bogatszy dźwięk bez użycia subwoofera.

Z tej funkcji należy korzystać tylko wtedy, gdy głośniki główne mogą obsłużyć dźwięki o znacznej energii w zakresie częstotliwości poniżej 80 Hz. Nie jest ona zalecana w przypadku większości typowych głośników komputerowych.

 

 

Zaawansowane ustawienia dzwięku