Dostęp do zawartości BD-J

Program WinDVD pozwala włączyć i uzyskać dostęp do zawartości BD-J w zależności od funkcji obsługiwanych przez utwór BD.

Corel WinDVD note%20graphic Dostęp do zawartości BD J

Podczas korzystania z zawartości BD-J większość skrótów klawiaturowych nie działa. Aby nawigować i kontrolować działanie BD-J można użyć symulacji myszy, włączając symulację myszy na karcie Preferencje.

 

 

Dostęp do zawartości BD-J