Włączanie menu wyskakującego płyt BD

Funkcja menu rozwijanego dostępna podczas odtwarzania płyt BD umożliwia większą interaktywność, na przykład przeglądanie wielostronicowego menu, wybór różnych ścieżek menu lub włączanie i wyłączanie dźwięków przycisku menu rozwijanego.

W celu wyświetlenia menu wyskakującego należy kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk Typ nośnika na pasku napisów i wybrać Wyskakujące menu.

Corel WinDVD note%20graphic Włączanie menu wyskakującego płyt BD

Menu wyskakujące jest włączone podczas odtwarzania płyt BD z zawartością w formacie BDMV i BD-J. Jest ono wyłączone podczas odtwarzania płyt BD z zawartością w formacie BDAV.

 

 

Włączanie menu wyskakującego płyt BD