Instalowanie i dezinstalowanie programu WinDVD

Program instalacyjny ułatwia zainstalowanie aplikacji i składników oprogramowania firmy Corel. Pozwala on:

  • instalować i dezinstalować dowolne aplikacje firmy Corel dostępne w posiadanym pakiecie oprogramowania,

  • dodawać składniki oprogramowania do zainstalowanych aplikacji,

  • odświeżać pliki i konfigurację zainstalowanych aplikacji.


Aby zainstalować program WinDVD

1 Zamknij wszystkie działające programy.

2 Włóż do napędu DVD płytę instalacyjną z programem WinDVD. Okno Instalatora powinno zostać wyświetlone automatycznie, a zaraz po nim okno powitalne instalatora programu WinDVD.

Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie, otwórz folder napędu DVD z instalacyjną płytą CD programu WinDVD, następnie kliknij dwukrotnie ikonę Konfiguracja.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Aby odinstalowć program WinDVD

1 Kliknij przycisk Start na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania. Zostanie wyświetlone okno Panel sterowania.

2 Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie programów.

3 Zaznacz wpis Corel WinDVD i kliknij przycisk Zmień/Usuń. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzanie usunięcia pliku.

4 Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 

 

Instalowanie i dezinstalowanie programu WinDVD