Uruchamianie programu WinDVD

Po zainstalowaniu programu WinDVD można go uruchomić w jeden z następujących sposobów:

  • Kliknij dwukrotnie skrót Corel WinDVD na pulpicie.

  • W menu Start systemu Windows kliknij pozycję Corel WinDVD na liście zainstalowanych programów.

 

 

Uruchamianie programu WinDVD