Uslugi pomocy technicznej firmy Corel

Uslugi pomocy technicznej firmy Corel zapewnia szybkie i dokładne informowanie użytkowników o funkcjach produktów, ich parametrach, cenach, dostępności oraz o związanych z nimi usługach i pomocy technicznej. Najbardziej aktualne informacje o zakresie obsługi klienta i profesjonalnych usługach dostępnych dla danego produktu firmy Corel można znaleźć pod adresem www.corel.com/support.

Obsługa gwarancyjna

W ramach obsługi gwarancyjnej firma Corel pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów technicznych z instalacją i usterkami produktów, w tym awarii i błędów powodowanych przez oprogramowanie firmy Corel.

 

 

Uslugi pomocy technicznej firmy Corel