Panou Player

Butoanele de comandă pentru redare sunt localizate în panoul Player.

Corel WinDVD player panela Panou Player

Pictogramă
Funcţie
Descriere

Corel WinDVD pp audio Panou Player

Audio
Indică tehnologia audio utilizată în mod curent, cum ar fi PCM, PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS sau DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Panou Player

Tip media
Indică tipul media curent, cum ar fi DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, Audio CD, Karaoke sau MP3.

Corel WinDVD pp volume Panou Player

Controale volum
Glisaţi cursorul pentru a mări sau micşora volumul redării. Faceţi clic pe pictograma difuzor pentru a opri sunetul.

Corel WinDVD pp stop Panou Player

Stop
Faceţi clic pentru a opri redarea media.

Corel WinDVD pp rewind Panou Player

Derulare înapoi
Faceţi clic pe pentru a derula înapoi. Viteza de derulare înapoi implicită este 1x. Aceasta poate fi schimbată cu una dintre următoarele opţiuni pentru viteză: 2x, 4x, 8x, 20x sau 60x.

Corel WinDVD pp previous Panou Player

Capitolul anterior
Faceţi clic pentru a sări la începutul capitolului anterior.
Corel WinDVD pp play Panou Player

Corel WinDVD pp pause Panou Player

Redare/Pauză
Faceţi clic pentru a porni/opri temporar redarea video.

La redarea în buclă a unui video (utilizând Repetare A-B sau Languagemate) dacă se face clic pe Redare/Pauză se reia redarea normală.

Corel WinDVD pp next Panou Player

Capitolul următor
Faceţi clic pe pentru a sări la începutul capitolului următor.

Corel WinDVD pp fastforward Panou Player

Derulare înainte
Faceţi clic pentru a derula înainte. Viteza implicită de derulare înainte este 2x. Aceasta poate fi schimbată cu una dintre următoarele opţiuni pentru viteză: 4x, 8x, 20x sau 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Panou Player

Ecran complet/Restabilire
Afişează fereastra în modul ecran complet. / Restabileşte fereastra la dimensiunea sa anterioară.

Corel WinDVD pp elapsedtime Panou Player

Timpul trecut
Indică numărul de ore:minute:secunde de când s-a început redarea filmului.

Corel WinDVD note%20graphic Panou Player

Butoanele de control vor apărea estompate când discul sau fişierul pe care îl redaţi nu include funcţionalităţile menţionate în tabelul de mai sus.

Meniu clic-dreapta

Meniul clic-dreapta WinDVD este un meniu pop-up care poate fi accesat dacă faceţi clic-dreapta în zona de vizualizare.

Meniul clic-dreapta oferă câteva opţiuni pentru controlul redării video sau audio. Nu toate opţiunile sunt disponibile întotdeauna. Dacă o opţiune nu este disponibilă, aceasta va fi afişată estompat. Săgeţile care indică spre dreapta unui element al meniului arată că este disponibil un meniu secundar. Mutaţi mouse-ul peste butonul săgeată pentru a activa meniul secundar.

Corel WinDVD rightclick menu Panou Player

 

 

Panou Player