Configurare control redare

Setările din Control redare vă permit să setaţi comenzile în timpul redării şi capturii. De asemenea, vă puteţi seta opţiunile de control parental, pentru a preveni vizualizarea filmelor care au un rating MPAA mare de către utilizatori neautorizaţi, cum sunt copiii sau minorii. Se poate seta şi opţiunea LanguageMate, o funcţionalitate care vă oferă posibilitatea de a învăţa o limbă nou prin repetiţie.


Pentru a configura setările Control redare:

1 În caseta de dialog Configurare, selectaţi fila Control redare.

Corel WinDVD setup playback%20control Configurare control redare

2 În Configurare marcaj/captură, alegeţi folderul destinaţie pentru imaginile marcaj/captură şi videoclipuri.

3 În Configurare control de timp, setaţi lungimea (în secunde) pentru redarea instantanee sau numărul de secunde pentru salt înainte în conţinut. Valorile implicite pentru funcţionalităţile Timp de redare instantanee şi Salt înainte sunt de 5, respectiv 30 de secunde.

4 Faceţi clic pe Setare parolă pentru a seta restricţii de control parental pentru un DVD care are un rating mai mare decât limita specificată în opţiunea Setare rating.

5 Faceţi clic pe Setare rating pentru a seta ratingul maxim (de ex., Orice rating, G, PG, CP-13, R şi NC-17) permis pentru vizualizarea filmelor în WinDVD.

6 În Setări Quick Clip, setaţi următoarele opţiuni:

• În meniul derulant Dimensiune captură, alegeţi dimensiunea implicită a imaginii pentru clipurile capturate.

• Glisaţi cursorul Interval pentru a regla perioada de timp implicită dintre fiecare cadru capturat al videoclipului.

• Glisaţi cursorul Viteză redare pentru a regla viteza implicită a videoclipului.

7 Selectaţi Activare Languagemate pentru a activa LanguageMate™, o funcţionalitate a WinDVD care vă permite să învăţaţi o limbă nouă în timpul redării.

 

 

Configurare control redare