Configurarea preferinţelor

Setările Preferinţe vă permit să setaţi opţiuni pentru funcţiile generale.


Pentru a configura setările Preferinţe

1 În caseta de dialog Configurare, selectaţi fila Preferinţe.

Corel WinDVD setup preferences Configurarea preferinţelor

2 În meniul derulant Reluare automată, alegeţi oricare dintre următoarele opţiuni:

Porneşte întotdeauna de la început: Reia redarea de la începutul discului.

Porneşte întotdeauna din ultima poziţie: Reia redarea din punctul în care discul a fost oprit.

3 În Preferinţe player, bifaţi Porneşte în modul ecran complet pentru a lansa DVD-ul în modul ecran complet.

Alegeţi fie Normal fie Întotdeauna în faţă pentru a seta comportamentul de afişare a ferestrei video.

4 În Configurare control ecran complet, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

Ascunde automat: Ascunde automat panoul player şi bara de titlu după o perioadă fără activitate a mouse-ului. Aveţi posibilitatea de a indica numărul de secunde după care panoul player şi bara de titlu sunt automat ascunse.

Afişare: Afişează panoul player şi bara de titlu în modul ecran complet.

Ascundere: Nu afişează panoul player şi bara de titlu în modul ecran complet.

Bifaţi Activare afişare pe ecran pentru a afişa panourile de comandă şi alte informaţii pe ecran. Cunoscută şi sub numele de OSD, afişarea pe ecran permite utilizatorilor să vizualizeze informaţii sau să selecteze opţiuni.

5 În meniul derulant Limbă meniu, selectaţi limba implicită pentru meniu.

6 În meniul derulant Limbă audio, selectaţi limba implicită pentru audio.

7 În meniul derulant Limbă subtitrare, alegeţi limba implicită pentru subtitrarea afişată.

8 În meniul derulant Stil subtitrare/CC, selectaţi una dintre opţiunile Normal sau Transparent.

Normal: Subtitrarea va apare în starea sa originală.

Transparent: Subtitrarea
va fi uşor transparentă.

9 Faceţi clic pe OK.

 

 

Configurarea preferinţelor