Configurarea setărilor Regiune

Determinaţi regiunea pentru care este destinat un DVD căutând în mijlocul discului un simbol mic în formă de glob care indică numărul regiunii. Dacă discul poate fi redat în mai multe regiuni, pe simbolul glob veţi vedea mai mult de un număr. Dacă discul nu are o codificare regională, pe simbolul glob este imprimat „ALL” sau nu există niciun glob.


Pentru a modifica setarea de regiune a unităţii DVD

1 În caseta de dialog Configurare, faceţi clic pe fila Regiune.

Corel WinDVD setup region Configurarea setărilor Regiune

2 Alegeţi o regiune, apoi faceţi clic pe OK.

 

 

Configurarea setărilor Regiune