Setare DSP

În DSP, puteţi optimiza redarea audio selectând setările egalizatorului presetat pe baza diferitelor tipuri de sunet.

Corel WinDVD enhancements dsp Setare DSP

Opţiunile includ: Rock, Bass, Sală, Soft, Vocal, Clasic, Blues, Pop, Rap, Metal, Country, Jazz, Folk, New Age, Operă, Swing, Discurs şi Personalizat.

Alegeţi Personalizat pentru a regla manual egalizatorul. Reglaţi cursoarele pentru a specifica care frecvenţe sunt mărite sau micşorate în amplitudine.

  • Atenuare: Reglează volumul de sunet trimis la fiecare difuzor.

  • Balanţă: Reglează balanţa dintre stânga şi dreapta.

  • Resetare: Revine la setările implicite.

 

 

Setare DSP