Redarea filmului de pe disc

WinDVD porneşte automat din momentul în care aţi introdus discul ce conţine filmul în unitatea optică implicită.

De asemenea, puteţi face clic pe Deschidere > Unitate optică şi apoi selectaţi locaţia discului.

Pentru a porni manual un titlu, faceţi clic pe butonul Redare, sau apăsaţi tasta [Enter] de pe tastatură.

Pentru a face pauză la redare, faceţi clic pe Pauză din Panoul Player sau apăsaţi bara de spaţiu de pe tastatură. Pentru a relua redarea, faceţi clic pe Redare sau apăsaţi din nou bara de spaţiu.

 

 

Redarea filmului de pe disc