Klávesové skratky

Kláves
Akcia
Ctrl+A
Výber zvuku
E
Vysunút’
F
Rýchlo dopredu
G
Výber uhla
I
Posúvanie
K
Záložka
L
Otvorit’ zoznam titulov
M
Stlmit’/Obnovit’ zvuk
Ctrl+M
Hlavná ponuka
N
Krok
O
Otvorit’ Predvoľby
P
Zachytit’
Ctrl+P
Okamžité opakované prehrávanie
Ctrl+Q
Skok dopredu
R
Previnút’ dozadu
S
Výber titulkov
T
Výber titulu
X
Skončit’
Esc
Prepínanie medzi Celá obrazovka a Okno
F1
Otvorit’ súbor Pomocníka
Ctrl + +
Zväčšit’
Ctrl + -
Vzdialit’
Shift + +
Zvýšit’ jas
Shift + nadol
Znížit’ hlasitost’
Shift + nahor
Zvýšit’ hlasitost’
-
Znížit’ jas

Corel WinDVD shortcuts left Klávesové skratky

Doľava

Corel WinDVD shortcuts right Klávesové skratky

Doprava

Corel WinDVD shortcuts up Klávesové skratky

Nahor

Corel WinDVD shortcuts down Klávesové skratky

Nadol
PgDn
Nasledujúca kapitola
PgUp
Predchádzajúca kapitola
Medzerník
Prehrat’/Pozastavit’
Enter
Vybrat’
End
Zastavit’
1-0
Prejst’ na kapitolu N

 

&nbs
p;

Klávesové skratky