Konfigurácia WinDVD

Funkcie programu WinDVD môžete nakonfigurovat’ podľa svojich predstáv. Vyberte umiestnenie súborov médií vo svojom počítači, pridajte alebo odstráňte zásuvné moduly, nastavte možnosti súkromia a zabezpečenia, alebo vyberte zvukovú kvalitu súborov prehrávaných z diskov CD alebo DVD.

Ak chcete otvorit’ Nastavenie programu WinDVD, kliknite pravým tlačidlom myši do časti Zobrazenie a vyberte Nastavenie. Objaví sa dialógové okno Nastavenie.

V tejto kapitole sa nachádzajú informácie o nastavení programu WinDVD. Niektoré funkcie nemusia byt’ k dispozícii vo všetkých verziách programu WinDVD. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Corel www.corel.com.

V tejto časti nájdete tieto témy:

 

 

Konfigurácia WinDVD