Konfigurácia Mobile Technology Pack

Mobile Technology je optimalizované pre technológiu Intel Centrino Mobile. Pomocou nastavenia optimalizovanej úspory energie, ukladania do vyrovnávacej pamäte a ovládania kapacity batérie si môžete v programe WinDVD vychutnat’ svoje filmy bez starostí o neočakávané vybitie batérie. Funkcia úspory energie Mobile Technology je aktívna len v prípade, že systém funguje v režime napájania z batérie, najmä v prípade prenosných počítačov.


Konfigurácia funkcie úspory energie Mobile Technology Pack

1 V dialógovom okne Nastavenie kliknite na kartu Mobile Technology Pack.

Corel WinDVD setup mobile%20technology%20pack Konfigurácia Mobile Technology Pack

2 Vyberte možnost’ Povolit’ schému programu WinDVD pre napájanie mobilných zariadení, ak chcete povolit’ funkcie úspory energie Mobile Technology a maximalizovat’ výdrž batérie pri používaní programu WinDVD na svojom prenosnom počítači.

3 Kliknutím na položku Zobrazit’ nastavenie napájania mobilných zariadení môžete zobrazit’ a prispôsobit’ možnosti schémy napájania.

4 Vyberte možnost’ Povolit’ optimalizácie napájania mobilných zariadení, ak chcete povolit’ optimalizáciu systémovej pamäte z dôvodu úspory energie.

5 V rozbaľovacej ponuke Využitie systémovej pamäte vyberte spomedzi rôznych režimov úspory energie:

Agresívne: ponúka najlepšiu funkciu úspory energie, ale môže mat’ vplyv na výkon ostatných aplikácií spustených v rovnakom čase.

Priemerne: poskytuje funkciu priemernej úspory energie. Neovplyvňuje výrazne ostatné aplikácie.

Konzervatívne: poskytuje najnižší stupeň úspory energie, ale umožňuje maximálnu flexibilitu pri spúšt’aní nových aplikácií.

6 V časti Minimálna úroveň batérie na prehrávanie posúvaním jazdca zľava doprava nastavte minimálny čas činnosti na batériu. Toto nastavenie chráni prenosný počítač pred neočakávaným vypnutím počas nepretržitého prehrávania filmu. Keď kapacita batérie dosiahne označenú úroveň, program WinDVD sa automaticky zatvorí a na prenosnom počítači možno ďalej používat’ ostatné aplikácie.

7 Kliknite na tlačidlo OK.

 

 

Konfigurácia Mobile Technology Pack