Konfigurácia nastavenia Región

Ak chcete zistit’, pre ktorý región je určený disk DVD, v strede disku vyhľadajte malú štandardizovanú ikonu s glóbusom, v ktorej je uvedené číslo regiónu. Ak je disk určený na prehrávanie vo viacerých regiónoch, v ikone s glóbusom bude uvedených viac čísel. Ak disk nemá žiadne regionálne kódovanie, na ikone glóbusu je uvedený nápis „ALL” (VŠETKY) alebo ikona glóbusu úplne chýba.


Zmena nastavenia regiónu mechaniky DVD

1 V dialógovom okne Nastavenie kliknite na kartu Región.

Corel WinDVD setup region Konfigurácia nastavenia Región

2 Vyberte región a kliknite na tlačidlo OK.

 

 

Konfigurácia nastavenia Región