Konfigurácia Nastavenia zvuku a videa

Nastavenie zvuku/videa umožňuje nastavit’ predvoľby zvuku, ako sú napríklad výstup, konfigurácia reproduktorov a ovládanie basového reproduktora, a nastavenia videa.


Konfigurácia Nastavenie zvuku/videa

1 V dialógovom okne Nastavenie kliknite na kartu Nastavenie zvuku/videa.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup Konfigurácia Nastavenia zvuku a videa

2 V časti Rozšírené ovládanie zvuku je možné urobit’ nasledujúce:

• Vyberte možnost’ Odoslat’ zvuk kanála 0.1 (basový reproduktor LFE) do reproduktorov alebo slúchadiel, ak chcete odosielat’ signál basového reproduktora do hlavných reproduktorov alebo do slúchadiel.

• Vyberte možnost’ Povolit’ vonkajší zdroj, ak chcete povolit’ vonkajšie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v systéme. Výstup vonkajších zvukových zariadení je zmiešaný s výstupnými zariadeniami MIDI a Wave.

  • Vyberte možnost’ Zapamätat’ nastavenie hlasitosti, ak chcete obnovit’ pri spustení programu WinDVD nastavenie hlasitosti.

3 V časti Rozšírené ovládanie videa je možné urobit’ nasledujúce úlohy:

• Vyberte možnost’ Použit’ hardvérové urýchľovanie dekódovania, ak chcete zobrazovat’ príslušnú technológiu obrazu (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon alebo Intel Clear Video).

• Vyberte možnost’ PAL TruSpeed, ak chcete automaticky opravovat’ chyby rýchlosti formátu PAL a nastavit’ zvukové výšky.

  • Vyberte možnost’ Pevný pomer strán, ak chcete nastavit’ pevný pomer strán videa.

4 Kliknite na tlačidlo OK.

 

 

Konfigurácia Nastavenia zvuku a videa