Konfigurácia ovládania prehrávania

Nastavenia Ovládanie prehrávania umožňujú nastavit’ ovládacie prvky počas prehrávania a zachytávania. Umožňujú nastavit’ aj možnosti pre Blokovanie nevhodných scén, zabránenie nepovolenému prístupu používateľov, ako sú napríklad deti a mladiství, k pozeraniu filmov s vysokým hodnotením MPAA. Je možné nastavit’ aj funkciu Jazykový Pomocník, čo je funkcia umožňujúca vyt’ažit’ z výhod učenia novému jazyku prostredníctvom opakovania.


Konfigurácia nastavení Ovládanie prehrávania

1 V dialógovom okne Nastavenie kliknite na kartu Ovládanie prehrávania.

Corel WinDVD setup playback%20control Konfigurácia ovládania prehrávania

2 V časti Konfigurácia záložiek a zachytávania vyberte cieľový priečinok pre záložky a zachytené obrázky a filmové klipy.

3 V časti Konfigurácia kontrolnej synchronizácie nastavte dĺžku (v sekundách) okamžitého opakovaného prehrávania alebo nastavte čas v sekundách pre preskočenie dopredu v titule. Predvolená rýchlost’ funkcií Čas okamžitého opakovaného prehrávania a Skok dopredu je 5, resp. 30 sekúnd.

4 Kliknutím na položku Nastavit’ heslo nastavíte obmedzenia rodičovskej kontroly pre disk DVD, ktorý presahuje limit klasifikácie filmov nastavený v možnosti Nastavit’ kategóriu.

5 Kliknutím na položku Nastavit’ kategóriu nastavte maximálnu klasifikáciu (t. j. Všetky kategórie, G, PG, PG-13, R a NC-17) povolenú pre sledovanie filmov v programe WinDVD.

6 V časti Nastavenie klipu QuickClip nastavte nasledujúce možnosti:

• V rozbaľovacej ponuke Veľkost’ zachytenia vyberte predvolenú veľkost’ obrázka pre zachytené klipy.

  • Ťahaním posúvača Interval nastavte predvolený časový interval medzi jednotlivými zachytenými snímkami klipu.

  • Ťahaním posúvača Rýchlost’ prehrávania nastavte predvolenú rýchlost’ klipu.

7 Vyberte možnost’ Povolit’ jazykového Pomocníka aktivujete funkciu LanguageMate™, čo je funkcia programu WinDVD umožňujúca učit’ sa novému jazyku počas prehrávania.

 

 

Konfigurácia ovládania prehrávania