Konfigurácia predvolieb

Nastavenie Predvoľby umožňuje nastavit’ možnosti hlavných funkcií.


Konfigurácia nastavení Predvoľby

1 V dialógovom okne Nastavenie kliknite na kartu Predvoľby.

Corel WinDVD setup preferences Konfigurácia predvolieb

2 V rozbaľovacej ponuke Pokračovat’ automaticky vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Začat’ vždy od začiatku: pokračovanie prehrávania od začiatku disku.

Začat’ vždy od poslednej pozície: pokračovanie prehrávania na mieste, kde bol disk zastavený.

3 V časti Predvoľby prehrávača, začiarknite Spustit’ z režimu celej obrazovky, ak chcete DVD spúšt’at’ v režime celej obrazovky.

Vyberte Normálne alebo Vždy navrchu ako nastavenie správania zobrazenia okno obrazu.

4 V časti Konfigurácia zobrazenia na celej obrazovke vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

Automaticky skrývat’: automatické skrývanie panela Prehrávač a panela Titulok po nejakej dobe nečinnosti myši. Môžete označit’ počet sekúnd, ktoré majú uplynút’, kým sa panel Prehrávač a panel Titulok automaticky skryjú.

Zobrazit’: zobrazenie panela Prehrávač a panela Titulok v režime celej obrazovky.

Skryt’: nezobrazovanie panela Prehrávač a panela Titulok v režime celej obrazovky.

Označte Povolit’ zobrazenie na obrazovke, ak chcete na obrazovke zobrazovat’ panely s ovládacími prvkami a ďalšie informácie. Známe tiež ako OSD (on-screen display) – umožňuje používateľovi zobrazit’ informácie alebo vybrat’ možnosti.

5 V rozbaľovacej ponuke Jazyk ponuky vyberte predvolený jazyk ponuky.

6 V rozbaľovacej ponuke Jazyk zvuku vyberte predvolený jazyk zvuku.

7 V rozbaľovacej ponuke Jazyk titulkov vyberte predvolený jazyk titulkov.

8 V rozbaľovacej ponuke Štýl titulkov a skrytých titulkov vyberte možnost’ Normálne alebo Priehľadné.

Normálne: titulky sa objavia v pôvodnom stave.

  • Priehľadné: titulky sa obj
    avia ako mierne priehľadné.

9 Kliknite na tlačidlo OK.

 

 

Konfigurácia predvolieb