Zobrazenie informácií

Karta Informácie slúži na zobrazovanie informácií o aktuálnom systéme a nastavení. Môže byt’ užitočné pri riešení problémov alebo pri žiadosti o technickú podporu.


Zobrazenie informácií

1 V dialógovom okne Nastavenie kliknite na kartu Informácie.

Corel WinDVD setup information Zobrazenie informácií

2 Kliknutím na tlačidlo OK ukončíte.

 

 

Zobrazenie informácií